Thời điểm này ở Đồng Tháp, nấm rơm và hoa huệ đang tăng giá mạnh: hoa huệ giá dao động từ 3.000 - 3.500 đồng/bông, tăng 2.000 đồng/bông.

Nguyên nhân do ảnh hưởng thời tiết lạnh, huệ ít ra hoa, nên năng suất giảm và không đủ cung ứng thị trường, mặc dù diện tích hoa huệ hiện tại ở huyện Lai Vung đã tăng lên hơn 250ha. Theo dự đoán của nông dân, hoa huệ còn tiếp tục tăng giá, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Hiện nấm rơm loại 1 có giá từ 44 - 46 ngàn đồng/kg, loại 2 giá 30 ngàn đồng/kg. Tuy giá nấm ở chợ tăng cao, nhưng nông dân hưởng lợi không nhiều vì đa số nông dân bán nấm rơm cho thương lái theo hợp đồng mùa vụ.

Từ đầu năm 2014 đến nay, thương lái vào vườn tìm mua quýt hồng ngày càng nhiều và giá quýt có chiều hướng càng tăng. Thương lái, thu mua với giá thấp nhất 26 ngàn đồng/kg và cao nhất 31 ngàn đồng/kg, cá biệt có vườn bán với giá 35 - 37 ngàn đồng/kg.

Dự kiến, tổng sản lượng vụ quýt hồng năm nay của huyện Lai Vung đạt khoảng 35.000 tấn.