Sau thời gian triển khai công tác chống dịch, đến nay có khoảng 2.100/2.700 ha nhãn tiêu da bò bị bệnh “chổi rồng” đã phục hồi và phát triển trở lại sau khi được cắt tỉa và phun thuốc (trong đó có 600ha cho trái).

Trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện đặc biệt chú ý đến công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành chức năng và nông dân về mối nguy hại của bệnh “chổi rồng” trên cây nhãn để mọi người hiểu, biết cách phòng, chống bệnh và cùng nhau tham gia thực hiện.

Khuyến cáo nông dân thực hiện đúng cách chăm sóc, quản lý dinh dưỡng hợp lý, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt, tăng cường sức chống chịu, từ đó hạn chế sự phát triển, lây lan và tái nhiễm của bệnh, bảo vệ năng suất, sản lượng nhãn...

Song song đó, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh Tiền Giang, huyện đã thực hiện nhiều đợt dập dịch “chổi rồng” và hỗ trợ cho các nông dân ở 17 xã có nhãn bị thiệt hại do bệnh “chổi rồng”, với tổng kinh phí 19 tỷ đồng.