heo tin từ Sở NN&PTNT, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 82 trang trại chăn nuôi gia cầm với số lượng 1.694.900 con. Trong đó, chăn nuôi gà trang trại chiếm khoảng 51,1% tổng đàn. Về chăn nuôi heo, có 143 trang trại với 165.384 con. Trong đó, chăn nuôi heo trang trại chiếm khoảng 46,8% tổng đàn. So với năm 2012, tổng đàn gia cầm, tổng đàn heo tăng, riêng tổng đàn bò giảm.

Sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2013 ước đạt 74.324 tấn sản lượng thịt hơi các loại (tăng 5,8% so năm 2012). Trong đó, thịt heo 51.472 tấn (tăng 4,4%), thịt gia cầm 17.575 tấn (tăng 12,9%); thịt trâu, bò 5.277 tấn (97,7%). Trứng gia cầm 94.029.000 quả (tăng 13,3%); sữa tươi 648 tấn (98,5%).

Năm 2013, công tác thú y được tăng cường, nhất là công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, long mồm lở móng trên gia súc, bệnh tai xanh trên heo... Trong năm, trên đàn gia súc, gia cầm có xuất hiện các loại bệnh thông thường như: đậu, e.coli, tiêu chảy, viêm phổi, phó thương hàn, tụ huyết trùng..., nhưng không xảy ra dịch bệnh lớn.