Nhằm giúp nhà vườn trồng thanh long đối phó với bệnh đốm trắng đang hoành hành trên thanh long, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam kết hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai 7 nghiệm thức phòng trừ tổng hợp bệnh đốm trắng trên 210 trụ thanh long ở huyện Chợ Gạo, đã mang lại những thành công trong việc khống chế dịch bệnh đốm trắng trên thanh long.

Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam cho biết, thanh long trồng ở các nghiệm thức phát triển tốt, không bị nhiễm bệnh đốm trắng và đang cho thu hoạch. Trên cơ sở đó, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam đưa ra những khuyến cáo đối với nhà vườn trồng thanh long trong việc phòng, chống bệnh đốm trắng như: Cần lên liếp cao; bón phân NPK cân đối; không sử dụng kích thích lên tượt, chồi non đang phát triển; cắt bỏ các tượt ra vào mùa mưa và chỉ để ra tượt trong mùa nắng, đồng thời tăng cường bón phân chuồng hữu cơ oai mục và phân vi lượng. Bên cạnh đó, nhà vườn cần phun thuốc trừ sâu đầu vụ để tiêu diệt côn trùng chích hút trên thân, trên bông cây thanh long; phun 3 lần thuốc phòng bệnh trước khi ra hoa, đang ra hoa và đang có trái non. Từ kết quả này, Trung tâm sẽ đề nghị Cục Bảo vệ thực vật đưa ra qui trình tạm thời để nông dân áp dụng vào sản xuất thanh long mang lại hiệu quả cao.

Theo Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, áp dụng triệt để các biện pháp trên sẽ giúp nhà vườn hạn chế tối đa tác hại và sự lây lan của căn bệnh đốm trắng trên vườn thanh long. Bệnh đốm trắng trên thanh long đã xác định được tác nhân gây bệnh và lan truyền là do nấm Scytalidium dimidiatum gây ra. Bệnh đốm trắng đang gây nhiều thiệt hại cho nhà vườn trồng chuyên canh thanh long tại tỉnh Bình Thuận, Long An. Riêng tại vùng chuyên canh thanh long Chợ Gạo (Tiền Giang) có khoảng 50 ha bị bệnh đốm trắng tấn công.