Tại hội thảo “Giải pháp sản xuất mía”, các diễn giả chỉ ra những hạn chế trong canh tác và thu hoạch, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng cây mía. Nếu canh tác hàng rộng theo đúng chuẩn thế giới từ 1,8 - 1,9m thay vì 0,8 - 1,4m như hiện nay, người trồng mía tiết kiệm được chi phí canh tác, năng suất còn tăng thêm 5% - 10%.

Trong khi đó, để kiểm soát cỏ, người trồng mía thường làm thủ công và lạm dụng hóa chất thay vì kết hợp cơ giới và hóa học song song. Việc kiểm soát cỏ có thể giúp tăng năng suất 15% - 20%, giảm 50% chi phí thuốc.

Hội thảo do Công ty John Deere phối hợp Công ty Thiết bị Mê Kông với sự hỗ trợ Tập đoàn Thành Thành Công và Công ty Hưng Thịnh tổ chức nhằm giúp người trồng mía hiểu hơn về việc áp dụng các thiết bị cơ giới hiện đại vào quy trình canh tác để cải thiện năng suất, nâng cao lợi nhuận người trồng.