Anh Võ Thành Tấn, 28 tuổi, thôn Suối Đá, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) trồng dưa hấu đạt hiệu quả kinh tế cao. Đầu tháng 10, gia đình anh Tấn đầu tư 140 triệu đồng trồng 1,4 ha dưa hấu. Nhờ thời tiết năm nay thuận lợi, anh chăm sóc kỹ nên ruộng dưa rất xanh tốt và sai quả. Với giá dưa hiện nay 10.000 đồng/kg vụ dưa này anh thu khoảng 310 triệu đồng. Trừ chi phí sản xuất, anh còn lãi gần 170 triệu đồng. Nhờ vậy gia đình anh Tấn có cuộc sống ổn định.