Trạm khuyến nông khuyến ngư thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) vừa tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm nuôi heo thịt trên đệm lót sinh học.

Dự án được triển khai thực hiện tại 2 hộ chăn nuôi của ông Phạm Văn Cơ và ông Võ Văn Tược, cùng ở ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành trên tổng đàn heo là 8 con. Tham gia dự án, hộ nuôi được hỗ trợ 30% giá trị con giống, sửa chữa chuồng nuôi và 100% giá trị đệm lót sinh học. Sau hơn 3 tháng thực hiện cho thấy chi phí thức ăn giảm 10%; heo không bị bệnh, ngoài ra còn tiết kiệm được tiền điện, nước và công chăm sóc. Sau khi xuất chuồng, lợi nhuận thu được cao hơn gần 3 lần so với cách nuôi thông thường. Ngoài tăng hiệu quả kinh tế, mô hình chăn nuôi bằng đệm lót sinh học còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Một đệm lót sinh học có thể sử dụng cho 5 vụ nuôi, với chi phí đệm lót cho một chuồng nuôi 10m2 tương đương 2,4 triệu đồng.