Thị xã Hương Thủy nằm ở phía Nam thành phố Huế có diện tích đất tự nhiên 45.602 ha, trong đó đất vùng gò đồi chủ yếu thuộc địa bàn của các xã Thủy Phù, Phú Sơn, Dương Hòa, Thủy Bằng chiếm 35.182 ha.

Năm 2013 UBND thị xã phê duyệt Kế hoạch trồng cây Hương Bài tại xã Phú Sơn. Trạm Khuyến nông lâm ngư thị xã phối hợp với UBND xã Phú Sơn tiến hành triển khai thực hiện từ tháng 1/2013 đến hết tháng 12/2013. Ngày 24/12/2014 Trạm KNLN thị xã đã phối hợp với UBND xã Phú Sơn tiến hành đánh giá thực tế sản xuất ở các hộ và tổ chức Hội nghị tổng kết tại UBND xã Phú Sơn.

Mô hình do 8 hộ dân tại xã Phú Sơn thực hiện. Cây Hương Bài lần đầu tiên được trồng tại xã Phú Sơn với 2 hình thức: 3 hộ trồng thuần và 5 hộ trồng xen với cây keo lai dưới 1 năm tuổi. Bước đầu thực hiên mô hình còn gặp nhiều khó khăn do có hộ dân chưa ý thức được mục đích, ý nghĩa và chưa hình dung được lợi ích của việc thực mô hình nên chưa thật sự quyết tâm đầu tư chăm sóc. Do đó trong quá trình thực hiện còn chủ quan ở một số khâu như làm đất, chăm sóc, bón phân, tỉa dặm… chưa thực hiện đúng, đầy đủ theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Thời tiết đầu năm 2013 nắng nóng gay gắt trong thời vụ trồng, thời điểm trồng chưa phù hợp, còn chậm (có hộ trồng xong vào giữa tháng 3) đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, có nơi cây chết hàng loạt dẫn đến một số hộ bỏ rơi, năng suất không cao. Thu nhập bình quân 1.298.000 đồng/sào (500m2). Những hộ tích cực, cố gắng dày công chăm sóc như hộ bác Bửu có diện tích đất trồng tương đối tốt, áp dụng đúng các yêu cầu kỹ thuật nên thu nhập 4.860.000 đồng/sào. Nếu tiếp tục trồng từ năm thứ 2 trở đi, tự lấy giống do mình trồng nên thì sẽ tiết kiệm tiền giống gần 1.000.000 đồng và thu nhập tăng thêm 1.000.000 đồng/sào. Các hộ trồng cây Hương Bài với hình thức trồng thuần, diện tích lớn hơn (từ 3 sào trở lên) sẽ cho thu nhập cao, có thể 70 - 80 triệu đồng/ha.

Nhận thấy tình hình sinh trưởng phát triển tốt và hiệu quả mang lại từ việc trồng cây Hương Bài, gia đình anh Nguyễn Hữu, ở thôn 3 xã Phú Sơn học tập kinh nghiệm bác Bửu đã tiến hành trồng cây Hương Bài xen với cây keo lai khoản 01 ha vào cuối tháng 11/2013.

Trồng cây Hương Bài trên vùng đất gò đồi nói chung và ở xã Phú Sơn nói riêng đã mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội rõ rệt: Tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập đáng kể cho người dân. Giảm tình trạng xói mòn đất đai, bảo vệ môi trường. Cung cấp ổn định nguyên liệu sạch có chất lượng cho ngành sản xuất Hương trên địa bàn và tạo việc làm từ nghề làm hương thắp cho nhiều người.