Theo thống kê, sau kết thúc vụ thu hoạch cam năm 2013, trên địa bàn huyện Cao Phong đã có 160 hộ trồng cam đạt mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, trong đó có 20 hộ đạt doanh thu từ 3 – 5 tỷ đồng.

Với diện tích khoảng hơn 1.000 ha, trong đó, trên 500 ha đã cho khai thác, sản lượng cam cả vụ ước đạt 16.000 tấn, tăng 4.000 tấn so với vụ thu hoạch 2012. Diện tích cam trồng tập trung ở thị trấn Cao Phong, các xã Nam Phong, Tân Phong và Tây Phong, bình quân thu nhập từ cam đạt 600 triệu đồng/ha.