Do giá khoai giảm mạnh, khó tiêu thụ và sâu đục củ tấn công gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, nên trong năm 2013 toàn tỉnh Vĩnh Long chỉ xuống giống hơn 10.000ha khoai lang (tập trung nhiều ở huyện Bình Tân), giảm hơn 14% so năm 2012.

Để tránh bị ép giá, những vụ gần đây ngành nông nghiệp đã khuyến cáo nông dân trồng rải vụ và sử dụng nhiều loại giống. Trong năm, giá khoai lang tím Nhật đã tăng trở lại, trung bình từ 710.000- 825.000 đ/tạ (60kg), lợi nhuận từ 90- 100 triệu đồng/ha/vụ.

Đến năm 2015, huyện Bình Tân có kế hoạch ổn định diện tích trồng khoai lang khoảng 5.200ha.