Theo thống kê của Ban Chỉ đạo thí điểm nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, qua 3 năm thực hiện thí điểm chương trình bảo hiểm trên cây lúa tại 3 huyện: Tân Hồng, Tháp Mười, Châu Thành đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Từ vụ đông xuân 2011 đến vụ hè thu 2013, có gần 13.000 lượt hộ nông dân tham gia mua bảo hiểm trên 7.300ha lúa, với số tiền trên 6,8 tỷ đồng, công ty bảo hiểm bồi thường cho các hộ dân bị thiệt hại 1,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tỷ lệ tham gia bảo hiểm còn thấp, do đây là chương trình mới, một số cán bộ, nhân viên cơ sở trình độ còn hạn chế nên công tác triển khai thực hiện đạt kết quả chưa cao; quy trình thẩm định, đánh giá mức độ thiệt hại còn lúng túng, mất nhiều thời gian, giải quyết bồi thường thiệt hại cho dân chậm, nên chưa thu hút dân tham gia.