Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thông báo lịch thời vụ thả giống nuôi tôm biển năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, Sở khuyến cáo người nuôi tôm cần thả giống thận trọng, thăm dò tình hình và thả giống rải vụ trong suốt vụ nuôi.
Chú ý, từ ngày 15-1 đến 31-3-2014, người dân nên hạn chế thả giống tôm sú với hình thức thâm canh, bán thâm canh và tôm thẻ chân trắng thâm canh ở tất cả các vùng trong tỉnh, nhằm hạn chế thiệt hại do bệnh gan hoại tử cấp tính gây ra. Các vùng nuôi tôm biển nên liên kết với hội tôm giống, các cơ sở sản xuất giống trong việc cung ứng giống để đảm bảo chất lượng con giống từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ được tốt hơn. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống và nuôi tôm biển, khi di nhập tôm giống vào tỉnh phải nghiêm túc thực hiện kiểm dịch tại trạm kiểm dịch trước khi thả nuôi và trước khi xuất ra khỏi cơ sở.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ba huyện ven biển tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã nuôi tôm biển khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất và thả giống tuân thủ theo lịch thời vụ đã ban hành.