Chỉ tiêu tỉnh giao huyện Đầm Dơi (Cà Mau) năm 2014 nâng diện tích nuôi tôm công nghiệp toàn huyện là 2.600 ha. Bước vào đầu năm Giáp Ngọ, bà con nông dân khẩn trương thi công ủi đầm nuôi tôm công nghiệp cho kịp thời vụ.

Kết quả năm 2013, người nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn Đầm Dơi rất phấn khởi vì được mùa và được giá, 2.300 ha nuôi tôm công nghiệp đều đạt hiệu quả.

Để đạt chỉ tiêu diện tích nuôi tôm công nghiệp tỉnh giao năm 2014 là 2.600 ha, sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đã khẩn trương quy hoạch, chọn ao đầm, thuê xáng cuốc, máy ủi, chuẩn bị thả nuôi cho kịp thời vụ.