Sau thời gian thí điểm thành công chương trình bảo hiểm nông nghiệp, tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh chương trình theo hướng mở rộng quy mô số hộ tham gia và diện tích đất sản xuất.

Có 2 lĩnh vực được ưu tiên bảo hiểm là cây lúa và con tôm. Do đây là chương trình mới nên tỉnh Cà Mau đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá nhằm làm cho người dân hiểu được lợi ích khi tham gia bảo hiểm, nhất là khi sản xuất gặp rủi ro do thời tiết, thiên tai gây hại.

Chương trình mới bắt đầu triển khai cuối tháng 1 năm 2013, đến nay toàn tỉnh đã có 1.200 hợp đồng bảo hiểm với tổng diện tích gần 500 ha, tổng giá trị bảo hiểm lên tới hơn 270 tỷ đồng. Thực tế đã có 87 hộ nuôi tôm bị thiệt hại, được bồi thường với số tiền 5 tỷ đồng; qua đó đã bù đắp được một phần chi phí đầu tư cho người dân. Hiện nay, số lượng nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp đang ngày càng tăng.

Theo Quyết định số 315 của Thủ tướng Chính phủ, Cà Mau là 1 trong 21 tỉnh thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra.