Khoảng cuối tuần này, nông dân huyện Châu Thành A (Hậu Giang) sẽ thu hoạch một số diện tích lúa Đông xuân xuống giống sớm, tập trung ở xã Trường Long Tây. Thương lái đã đặt cọc mua lúa của nông dân ở đây với giá 4.750 đồng/kg lúa IR 50404 tươi cắt máy, cao hơn vụ Đông xuân năm rồi 400 đồng/kg. Với giá này, nông hộ trồng lúa có lãi 1,5-2 triệu đồng/công. Vụ Đông xuân này, Châu Thành A gieo sạ khoảng 8.800ha, nhưng do nước rút chậm, nên phần lớn sạ trễ, hiện lúa ở giai đoạn đòng trổ, chỉ có khoảng 2.900ha bước vào giai đoạn cong trái me - chín, cho thu hoạch.