Hiện nay, dọc theo tuyến sông Hậu dài trên 20km (qua các xã: Tân An Thạnh, Tân Lược, Tân Bình, Tân Quới và Thành Lợi thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), bà con nuôi cá tra theo hướng công nghiệp tập trung, bao gồm: 5 bè (chiếm khối lượng nước 2.744 m3) và 99ha diện tích mặt nước đang nuôi thương phẩm; 20ha thả nuôi cá giống.

Bên cạnh, rải rác khắp các xã, bà con còn thả nuôi trong vèo được 1.795 vèo (tương đương 8.975m3 nước) và nuôi trong ao, mương vườn gia đình được 52ha. Ngoài ra, nông dân 2 xã: Mỹ Thuận và Nguyễn Văn Thảnh cũng đã được ngành nông nghiệp hỗ trợ nuôi 2ha theo mô hình lúa - cá, đạt hiệu quả khá.