Ngày 10/2, Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV (Sông Hinh - Phú Yên) bước vào vụ sản xuất năm 2014. Trong niên vụ này, công ty phấn đấu thu mua 262.500 tấn sắn nguyên liệu, sản xuất 75.000 tấn tinh bột.

Để đảm bảo nguyên liệu ngay từ đầu vụ, trước đó ngày 9/2 Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV đã cấp lệnh thu hoạch, mua được 350 tấn sắn nguyên liệu và trong ngày 10/2, công ty tiếp tục mua khoảng 450 tấn sắn của nông dân, với giá 1.760 đồng/kg.