Những năm gần đây, cây sắn dây đã trở thành cây trồng mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá). Đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 400 ha sắn dây, trong đó, tập trung ở một số xã như Ngọc Liên (hơn 80 ha), Ngọc Sơn (hơn 160 ha). Cây sắn dây dễ trồng, không kén đất, có thể trồng tận dụng ở các vùng đất ven kênh mương, ao, trồng xen trong vườn, trên đồi, ít công chăm sóc, ít bị sâu bệnh.

Sắn dây thường được trồng 1 vụ/năm; thời điểm này nhiều hộ đã bắt đầu thu hoạch, năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất sắn dây đạt khá, từ 850 - 900 kg củ tươi/sào, với giá bán trung bình 7.500 đồng/kg, người dân thu được 6,3 - 6,5 triệu đồng/sào. Nhiều gia đình thu nhập 9 triệu đồng/sào, cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác. Nhiều hộ dân còn chế biến củ sắn dây tươi thành bột. Theo đó, mỗi sào trồng sắn dây thu hoạch trung bình 800-900 kg sắn tươi, tương ứng 1,8 tạ bột khô, bán với giá 90.000 -100.000 đồng/kg sẽ thu được trên 16 triệu đồng/sào, cho 400 – 450 triệu đồng/ha.