Số phương tiện khai thác đánh bắt từ năm 2013 đến nay tăng hơn 40 phương tiện so với năm 2012.

Nguyên nhân là nhờ hoạt động khai thác mang lại hiệu quả, các chủ phương tiện tranh thủ nhiều nguồn vốn để đầu tư đóng mới phương tiện. Trong đó, số phương tiện đánh bắt xa bờ có công suất từ 90CV trở lên hơn 480 tàu, chiếm 88% tổng số phương tiện đánh bắt toàn tỉnh Bạc Liêu.

Đến nay, Bạc Liêu có hơn 1.300 phương tiện khai thác thủy sản, với tổng sản lượng khai thác gần 100.000 tấn/năm và giải quyết việc làm cho hơn 6.950 lao động.