Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày nghề cá Việt Nam, sáng 1-4, tại cảng Bến Châu, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) tổ chức thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng tham gia thả hơn 25.000 cá đối mục và cá rô phi giống xuống sông Tiên Yên. Đây là một hoạt động thiết thực của huyện Tiên Yên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên có tác dụng bổ sung nguồn giống trong môi trường tự nhiên và góp phần tuyên truyền cho mọi người nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.

Nhân dịp này UBND huyện Tiên Yên phát động phong trào thi đua hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ: “Biển bạc của ta, do dân ta làm chủ”, đẩy mạnh sản xuất khai thác cá vụ Nam, tích cực chuyển đổi cơ cấu ngành thủy sản, đa dạng hóa các đối tượng, phương thức nuôi trồng thủy sản trong vụ Xuân – Hè năm 2014.