Cá chim vây vàng phát triển nhanh, ăn nhiều và dễ chăm sóc hơn nuôi các loài thủy sản khác.

Năm 2013, thực hiện mô hình phát triển nuôi thủy sản mặn lợ, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã xây dựng mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tại gia đình anh Hoàng Văn Tùng ở xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia. Trong thời gian nuôi, anh Tùng nhận thấy, cá chim vây vàng phát triển nhanh, ăn nhiều và dễ chăm sóc hơn nuôi các loài thủy sản khác. Khi nuôi đã xảy ra hiện tượng một số con chết do trời mưa vì nước bị ngọt hoá. Sau khi thay nước, số còn lại phát triển bình thường.

Sau 9 tháng nuôi, anh Tùng thu được 2.800 kg cá thịt, cỡ trung bình 600 gr/con, giá bán bình quân 145.000 đ/kg, tổng doanh thu gần 400 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi khoảng 120 triệu.