Đến nay, diện tích thả nuôi cá tra toàn tỉnh Đồng Tháp là 1.114,22ha, đạt 51,8% kế hoạch, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2013, năng suất bình quân 341 tấn/ha. Ước 6 tháng đầu năm 2014, diện tích thả nuôi 1.467ha, đạt 68,2% kế hoạch, sản lượng thu hoạch ước đạt 195.338 tấn, tốc độ thu hoạch bình quân 33.000 tấn/tháng.

Hiện nay, giá cá tra tăng nhẹ, khoảng từ 22 ngàn - 25 ngàn đồng/kg, tùy theo kích cỡ và chất lượng. Với mức giá này, nông dân có lãi từ 2.500 - 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tình hình treo ao và chưa thả nuôi trở lại vẫn tiếp tục tăng, đến nay diện tích treo ao trên 90ha, dự kiến trong tháng tới là 130ha.