Theo UBND tỉnh Hậu Giang, tiềm năng đất, nước về nuôi thủy sản và nuôi cá lồng, cá bè rất thuận lợi, đặc biệt là tiềm năng nuôi cá tra, cá da trơn còn rất lớn. Đến nay, Hậu Giang đã quy hoạch khoảng 2.000ha, tập trung các xã vùng ven sông Hậu và mở rộng ra theo yêu cầu phát triển để cho thuê hoặc giao đất cho các nhà đầu tư thả nuôi, chế biến thủy sản xuất khẩu. Cùng với đó là xây dựng thương hiệu “Cá thát lát” giống và thịt để quảng bá đặc sản này của địa phương. Định hướng đến năm 2020, diện tích nuôi chuyên canh, thâm canh và bán thâm canh trên toàn tỉnh có thể lên đến 3.500ha, sản lượng 152.000 tấn, trong đó chủ yếu là cá da trơn chiếm 47% diện tích, nhưng chiếm đến 74% sản lượng.