Sáng 5/4, tại Nha Trang, Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam mở Hội thảo "Thúc đẩy chuỗi giá trị rong đỏ cho người nghèo tại Việt Nam" với sự tham gia của các nhà khoa học Viện Ứng dụng Công nghệ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và người nuôi trồng rong đỏ ở 2 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa. Mục đích của Hội thảo nhằm mở rộng vùng trồng rong đỏ ở miền Trung Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận về giải pháp phát triển rong đỏ, tiềm năng mở rộng vùng trồng rong, cây rong đỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo, vai trò của các ban ngành trong việc thúc đẩy chuỗi giá trị rong đỏ.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận vấn đề nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho người trồng rong, tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan nhằm ổn định rong giống và giá cả, biện pháp phòng ngừa rủi ro về thị trường cho người trồng rong... Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam sẽ có giải pháp định hướng cho nghề rong phát triển lâu dài vào thời gian tới.