Trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), Nhật Bản có thể miễn thuế cho hầu hết các mặt hàng thủy sản.

Chính phủ nước này đã bắt đầu cân nhắc dỡ bỏ thuế đối với các mặt hàng thủy sản NK gồm cá ngừ Australia, cua Canada, tôm Việt Nam và bột cá từ Peru và Chile. Tuy nhiên, Nhật Bản dự kiến vẫn đánh thuế đối với các sản phẩm tảo biến để bảo vệ người nuôi trong nước vì Hàn Quốc có thể tham gia hiệp định.

Nước này NK 14,4 tỷ USD thủy sản năm 2012. NK thủy sản có thể tăng khi Hiệp định TPP có hiệu lực.