Theo ông Phan Minh Báu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Lifsap Đồng Nai, trong năm 2014, ban quản lý sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận VietGAP cho khoảng 500 hộ áp dụng quy trình GAHP (quy trình thực hành chăn nuôi tốt) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 78 hộ chăn nuôi nằm trong chương trình hỗ trợ của Dự án Lifsap được cấp giấy chứng nhận Viet GAHP. Hiện Đồng Nai đã xây dựng được 3 vùng thí điểm GAHP, gồm: huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và TX.Long Khánh với 52 nhóm GAHP và 1.047 hộ chăn nuôi tham gia. Thông qua việc đánh dấu cá thể, ghi chép, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, sản phẩm chăn nuôi áp dụng quy trình GAHP được đảm bảo an toàn dịch bệnh và truy suất được nguồn gốc.