Hiện nay ở Cà Mau, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi công nghiệp đang có chiều hướng tăng. Đây là vấn đề đòi hỏi ngành chuyên môn và người nuôi tôm cần chú ý và thận trọng hơn trong việc thả tôm nuôi; nhất là trong điều kiện diện tích tôm nuôi công nghiệp đang ngày càng nhiều hơn.

Chỉ trong tháng 3 đã có 88 ha tôm nuôi nhiễm bệnh, tăng 17 ha so với tháng trước đó. Tính chung từ đầu năm, diện tích tôm nuôi công nghiệp nhiễm bệnh khoảng 190 ha. Các loại bệnh chủ yếu là hoại tử gan tụy, đốm trắng.

Riêng đối với tôm nuôi quảng canh cải tiến, dịch bệnh đang có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay cũng đã có trên 2.000 ha tôm nuôi bị nhiễm bệnh.

Đáng chú ý là tình hình thời tiết đang trong mùa nắng nóng gay gắt cũng dễ phát sinh nhiều dịch bệnh trên tôm. Ngành chuyên môn đã xuất 27 tấn Chlorine xử lý dịch bệnh, nhưng thời điểm này người nuôi tôm vẫn phải thận trọng hơn trong thực hiện các biện pháp kỹ thuật nuôi, chọn con giống cho phù hợp.