Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, tính đến hết quý I/2014, diện tích nuôi thủy sản toàn thành phố là 2.087 ha (trong đó diện tích thả nuôi năm 2013 sẽ thu hoạch năm 2014 là hơn 1.000 ha), đạt trên 16% kế hoạch, bằng 78,43% so cùng kỳ. Hiện thành phố đã thu hoạch 265 ha, với sản lượng 19.947 tấn, đạt gần 11% kế hoạch, bằng 92,43% so cùng kỳ. Trong đó, diện tích nuôi cá tra là 584 ha, đạt hơn 68,7% kế hoạch; diện tích thu hoạch là 87 ha, sản lượng đạt 17.220 tấn.

Ngành nông nghiệp thành phố đánh giá, diện tích xuống giống thủy sản trong quý I/2014 trên địa bàn thành phố đều giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do giá cả đầu ra không ổn định, tình trạng thua lỗ kéo dài, nhiều hộ nuôi thiếu vốn để tái đầu tư hoặc tạm ngừng sản xuất để chờ thị trường có dấu hiệu tích cực trở lại.