Ở thời điểm hiện nay (7/4), ở Bình Thuận giá hạt điều rớt xuống còn 18.000 đồng/ký, bằng với giá hạt điều cách đây 16 năm (1998). Chỉ tính riêng trong tuần lễ đầu tháng 4 hạt điều đã rớt đến 4 giá, từ 25.000 đồng còn 18.000 đồng. Nông dân thu hạt điều chỉ cần để qua một đêm đã thấy lỗ mấy nghìn đồng một ký. Bình Thuận vào những năm 1999 - 2000 diện tích cây điều lên đến hàng chục nghìn ha. Có huyện diện tích điều chiếm trên 40% diện tích cây lâu năm như Hàm Tân, Tánh Linh… nay thì diện tích điều còn rất ít, chủ yếu chỉ còn cây điều trong vườn, trên rẫy núi.

Cây điều bị chặt phá, trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chính là do giá cả bấp bênh. Dù không phải lệ thuộc hay bị ép giá như thị trường thanh long, dưa hấu… Hạt điều chủ yếu phục vụ cho các nhà máy chế biến trong nước, chế biến để xuất khẩu. Thuận lợi là vậy, nhưng giá cả thì không ổn định chút nào. Các nhà máy chế biến với lợi thế độc quyền, họ muốn tăng giảm tùy thích.

Cây điều, nhìn về mặt chiến lược, đây là loại cây trồng lâu năm có sản phẩm xuất khẩu giá trị cao, ngoài ra cây điều còn có chức năng phủ xanh đất trống đồi trọc. Ở huyện Tánh Linh vào những năm 1960, điều được trồng thành rừng, thành đồi nối tiếp (đồi Dương Lễ).

Giá trị của cây điều rất rõ ràng, nhưng để nông dân gắn được với cây điều. Từ sản phẩm hạt điều họ có được cái ăn, cái mặc, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ hợp lý, nhất là giá cả thu mua.