Đây là mô hình sản xuất lúa đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Long và là mô hình sản xuất lúa thứ 5 ở ĐBSCL vừa được Trung tâm Chất lượng nông- lâm- thủy sản Vùng 6 cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Thực hiện dự án hỗ trợ nông dân trồng lúa theo hướng cơ giới hóa và chứng nhận VietGAP ở Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015, tỉnh đầu tư hơn 366 triệu đồng thực hiện mô hình này tại ấp Nước Xoáy (xã Tân An Luông- Vũng Liêm) trên diện tích gần 30ha.

49 nông hộ tham gia thực hiện đạt 9 tiêu chí về cơ sở vật chất và 66 tiêu chí sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

So ruộng ngoài mô hình, chi phí sản xuất thấp hơn 3,8 triệu đồng/ha, năng suất bình quân cao hơn 570 kg/ha, lợi nhuận cao hơn bình quân năng suất bình quân của tỉnh hơn 7 triệu đồng/ha.