Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La vừa tập huấn chuyển giao “Kỹ thuật canh tác ngô bền vững trên đất dốc” cho 30 học viên là nông dân sản xuất ngô giỏi trên địa bàn tỉnh.

Học viên được trao đổi về thực trạng sản xuất ngô tại Sơn La và những tác động xấu đến môi trường, sự cần thiết phải thực hiện kỹ thuật sản xuất ngô bền vững trên đất dốc; kiến thức về gieo trồng và chăm sóc ngô theo quy trình “Sản xuất ngô bền vững trên đất dốc”; một số kỹ thuật cần thiết nên áp dụng trong quy trình sản xuất ngô. Ngoài ra, được thực hành các thao tác kỹ thuật trong quy trình “Sản xuất ngô bền vững trên đất dốc”: chuẩn bị vật liệu che phủ đất trồng ngô; sử dụng thước chữ A thiết kế “băng cây xanh” theo đường đồng mức chống xói mòn; xử lý hạt giống ngô; định lượng các loại phân bón, kỹ thuật bón phân cho ngô; phương pháp làm đất tối thiểu, kỹ thuật trồng ngô và cây họ đậu trồng xen; ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh...

Đây cũng là dịp để nông dân trao đổi kinh nghiệm, áp dụng tốt vào sản xuất ngô của gia đình và tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa phương thực hiện kỹ thuật sản xuất ngô bền vững trên đất dốc, chống xói mòn rửa trôi đất canh tác, góp phần nâng cao năng suất ngô theo hướng ổn định và bền vững.