Ngày 11/4 tại Hà Nội, Hội nghề cá Việt Nam đã chính thức phát động chương trình bình chọn Danh hiệu Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam 2014.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Võ Văn Trác, PCT thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, năm nay tiêu chí sẽ có nhiều điểm mới như sẽ tạo điều kiện cho tất cả các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực thủy sản tham gia, đồng thời chú trọng hơn đến đối tượng là các ngư dân có hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Bên cạnh đó, hồ sơ đăng ký sẽ được đơn giản hóa. Đồng thời, quá trình xét chọn sẽ được thực hiện công khai và minh bạch, khách quan, gắn với địa phương, lắng nghe ý kiến của các cơ sở, tổ chức, đơn vị... nơi đối tượng tham gia xét giải sinh hoạt...

Danh hiệu Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam nhằm ghi nhận thành tích, khơi dậy ý thức trách nhiệm của nông dân, ngư dân, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà khoa học, nhà quản lý đang tham gia hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của ngành thủy sản.

Qua hai lần trao tặng vào các năm 2009 và 2012, với định kỳ 2 năm/ lần. Năm nay, Danh hiệu Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam dành cho 100 doanh nghiệp, cá nhân, tập thể tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực thủy sản của cả nước; trong đó 10 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc nhất sẽ được nhận Bằng khen của Bộ NN & PTNT, dựa trên 4 tiêu chí: Hiệu quả kinh tế; Hiệu quả xã hội; Ứng dụng KHCN vào sản xuất; Bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái.