Ngày 10-4, Ngân hàng Standard Chartered đã ký kết thỏa thuận tài trợ thương mại 22 triệu USD để Tổng Công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai) xuất khẩu cà phê sang châu Âu, châu Á. Theo đó, Tổng Công ty Tín Nghĩa sẽ nâng sản lượng xuất khẩu cà phê niên vụ 2013-2014 từ 100 nghìn tấn lên 140 nghìn tấn (200 triệu USD lên 260 triệu USD).

Ông Quách Văn Đức, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa cho biết, niên vụ 2013-2014, đơn vị đã thu mua, tạm trữ được 80.000 tấn cà phê nguyên liệu. Bên cạnh đó, 1.000 ha cà phê của công ty trồng tại CHDCND Lào đã vào thời kỳ thu hoạch.

Việc ký kết nêu trên là tín hiệu lạc quan cho thị trường cà phê Việt Nam bởi Ngân hàng Standard Chartered là tập đoàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời Tổng Công ty Tín Nghĩa cũng là đơn vị xuất khẩu cà phê nằm trong top 3 của Việt Nam.