Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, sau khi rà soát, diện tích nuôi tôm công nghiệp đến nay là 6.363 ha (kế hoạch đến hết năm 2014 đạt 7.000 ha), tăng 371 ha so với cuối năm 2013. Diện tích đang thả nuôi 3.500 ha, chiếm 55% tổng diện tích ao nuôi, diện tích còn lại cũng đang được chuẩn bị để thả nuôi. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt 42.335 ha, tăng 3.716 ha so với cuối năm 2013; diện tích đang thả nuôi khoảng 40 - 50%. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi công nghiệp đang có xu hướng tăng. Trong tháng 3-2014, đã có 88 ha tôm công nghiệp bị nhiễm bệnh, tăng 17 ha so với tháng trước, nâng tổng diện tích nuôi tôm bị nhiễm bệnh trong 3 tháng đầu năm nay lên 187 ha (chủ yếu là bệnh hoại tử gan tụy (150 ha), đốm trắng (23 ha), bệnh khác (14 ha)). Riêng tôm quảng canh, có 644 ha bị bệnh, giảm 391 ha so với tháng trước, 3 tháng có 2.052 ha, mức độ thiệt hại giảm năng suất từ 10% - 80%. Tỉnh đã xuất 27 tấn chlorine để xử lý dịch bệnh.

* Bạc Liêu: 54 hộ nuôi tôm bị thiệt hại đã được bảo hiểm bồi thường

* Triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm tôm nuôi, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện 256 hợp đồng/163 hộ/183,02 ha. Tổng phí bảo hiểm 9.446,25 triệu đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 5.696,72 triệu đồng); giá trị bảo hiểm 68.793,26 triệu đồng. Đến cuối tháng 3-2014, đã phát sinh thiệt hại 151,07 ha/138 hộ/209 hợp đồng, số tiền bồi thường ước tính 12.867,71 triệu đồng; đã giải quyết bồi thường 58,16 ha/54 hộ/76 hợp đồng, với số tiền 5.121,83 triệu đồng.