Trạm Bảo vệ thực vật huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cùng với lãnh đạo xã Thanh Phước vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã (HTX) rau an toàn Rỗng Tượng.

HTX rau an toàn Rỗng Tượng có 8 xã viên, với diện tích đất trồng rau là 3,4 ha. Các xã viên ở đây đã thực hiện mô hình VietGAP trên rau qua vụ Hè Thu năm 2013, vụ mùa năm 2013 và vụ Đông Xuân 2013-2014, với các loại cây trồng: khổ qua, dưa leo, ớt...

Căn cứ yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN7457- 2004ISO/IEC GIUDE 65:1998 và kết quả đánh giá của chuyên gia Công ty TNHH Công nghệ NHONHO chứng nhận sản phẩm rau của HTX rau an toàn Rỗng Tượng phù hợp Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau quả tươi an toàn.

Trong thời gian 2 năm kể từ ngày ký, HTX rau an toàn Rỗng Tượng được phép sử dụng giấy chứng nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn do Công ty TNHH Công nghệ NHONHO cấp.

Việc HTX rau an toàn Rỗng Tượng được cấp giấy chứng nhận VietGAP bước đầu tạo điều kiện cho các xã viên nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm rau tươi của HTX.