Vụ Đông Xuân 2013 -2014, xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát, Bình Định) thực hiện 2 cánh đồng mẫu lớn (CĐML) sản xuất đậu phụng ở thôn Hội Vân và Hòa Đại với diện tích trên 100 ha, trong đó có 50 ha trồng đậu phụng xen mì. Có 178 nông hộ tham gia sản xuất với sự hỗ trợ của Phòng NN-PTNT, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện và cơ sở sản xuất mụn dừa Thanh Thanh.

Ông Nguyễn Văn Cho, chủ tịch UBND xã Cát Hiệp, cho biết: Mặc dù thời tiết không thuận, nhưng nhờ xuống giống đồng loạt, đúng thời vụ, đầu tư phân bón hợp lý, canh tác theo quy trình IPM, áp dụng đúng kỹ thuật canh tác cây đậu phụng trong từng thời điểm… nên đậu phụng trong CĐML phát triển khá tốt, tỉ lệ bệnh lở cổ rễ trên cây con giảm 2 - 5%, bệnh chết ẻo giảm 6 - 8%, và bệnh đốm lá giảm 4 - 5%.

Nét nổi bật trong thực hiện CĐML trồng đậu phụng xen mì là bên cạnh hiệu quả kinh tế cao của cây đậu, cây mì được hưởng các chế độ chăm sóc cùng cây đậu phụng nên giảm được chi phí… Kết quả, năng suất đậu phụng bình quân đạt 40 tạ/ha, tăng hơn 5 tạ/ha so với ruộng đối chứng. Theo tính toán, thu nhập trên CĐML trồng đậu phụng đạt 68 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí còn thực lãi 36,5 triệu đồng/ha; tăng hơn 12,6 triệu đồng so với ruộng đối chứng nhờ giảm chi phí về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Ông Lương Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết: Cát Hiệp là một trong 3 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, huyện sẽ chỉ đạo mở rộng thực hiện CĐML trên địa bàn toàn xã trong các vụ tiếp theo nhằm tăng thu nhập cho nông dân, để địa phương về đích vào cuối năm 2015.