Chiều 1-5, các chủ nuôi cá bè trên sông Cái (TP. Biên Hòa) và sông La Ngà (huyện Định Quán) cho hay, trái với mọi năm vào dịp lễ giá cá bè thường tăng nhẹ, dịp lễ năm nay giá cá bè lại giảm khoảng 2-4 ngàn đồng/kg. Cụ thể là giá cá điêu hồng bán tại bè còn 35 ngàn đồng/kg, cá chép còn 45 ngàn đồng/kg và cá lóc còn 27-28 ngàn đồng/kg.

Theo nông dân nuôi cá, với giá cá như hiện nay, người nuôi đang chịu lỗ từ 4-5 ngàn đồng/kg. Riêng cá lăng nha, loại cá đặc sản trước đây giá bán tại bè là trên 80 ngàn đồng/kg, nay hạ xuống còn 61-62 ngàn đồng/kg khiến người nuôi thua lỗ khoảng 10 ngàn đồng/kg.

Nguyên nhân khiến cá nước ngọt giảm là do sức mua tại các chợ yếu. Riêng TP. Biên Hòa, giá cá nước ngọt tại các chợ vẫn giữ ổn định như ngày thường và sức mua ngày hôm nay giảm hơn ngày thường từ 5-10%.