Nâng cao năng lực sản xuất tôm giống và tăng hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng tôm giống là một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị triển khai đề án nâng cao chất lượng tôm giống, do Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức vào sáng 29/4.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, toàn tỉnh Cà Mau hiện có 876 cơ sở sản xuất và 223 cơ sở kinh doanh tôm giống. Mỗi năm các cơ sở này sản xuất, cung ứng trên 9 tỷ con giống. Tuy nhiên, nhìn chung các trại tôm giống trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu người nuôi tôm cả về số lượng lẫn chất lượng.

Theo đề án nâng cao chất lượng tôm giống, phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng 2 khu sản xuất giống tập trung, đảm bảo đầy đủ điều kiện hạ tầng thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất; cung ứng 60% con giống chất lượng cho người nuôi tôm.

Đề án sẽ nâng cao chất lượng tôm giống theo từng giai đoạn. Theo đó, đến năm 2016 có đến 90% cơ sở sản xuất tôm giống nằm trong quy hoạch và đến 2020 tỷ lệ này được nâng lên 100%. Phấn đấu 100% kỹ thuật viên tại cơ sở sản xuất tôm giống áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quy trình sản xuất. Đề án được triển khai thực hiện với tổng kinh phí trên 264 tỷ đồng, trong đó nguồn từ ngân sách Nhà nước chiếm trên 52%.