Trong tháng 4/2014, ngành chức năng đã kiểm tra, kiểm dịch hơn 3,8 triệu con tôm post sản xuất trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, kiểm tra 90 xe nhập tỉnh với hơn 1,2 triệu con tôm post, kiểm tra con giống sản xuất trong tỉnh gần 2,6 triệu con tôm post.

Qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện con giống nhiễm bệnh nên ngành chức năng đã cấp 3.207 giấy kiểm dịch cho 1.768 lô hàng.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đã kiểm tra 697 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, giống thủy sản, gồm: 235 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn thủy sản; 215 cơ sở sản xuất tôm sú giống, tôm thẻ giống; 40 cơ sở sản xuất cua giống; 207 cơ sở ương thuần tôm sú giống và ương thuần tôm thẻ giống.