Để đảm bảo không làm ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và không gây ô nhiễm mặn nguồn nước mặt do khoan khai thác nước dưới đất để nuôi trồng thủy sản, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn chỉ đạo về việc cấm khai thác, sử dụng nước dưới đất để nuôi tôm thẻ chân trắng và các loài thủy sản khác.

Công văn nêu, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất để nuôi trồng các loài thủy sản, đặc biệt khai thác, sử dụng tầng nước mặn để nuôi tôm thẻ chân trắng.

UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và thông báo các vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản tự phát không được khai thác, sử dụng nước dưới đất để nuôi trồng các loài thủy sản.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát các giếng khoan đang khai thác; rà soát tổng số giếng khoan đang khai thác nuôi thủy sản, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sau khi kết thúc các vụ nuôi, tiến hành hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân trám lấp giếng khoan trái phép đúng theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.