Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác thủy sản của các địa phương trên địa bàn Hải Phòng đạt gần 15 nghìn tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng trong quý 1 vừa qua, các địa phương khai thác thủy sản đạt 11.434 tấn, tổng giá trị đạt 341 tỷ đồng, bằng 113,09% so cùng kỳ năm trước. Trong quý 1 vừa qua, thời tiết tương đối thuận lợi cho nghề khai thác thủy sản, đội tàu khai thác xa bờ của Cát Bà (huyện Cát Hải); Lập Lễ (Thủy Nguyên); Đại Hợp (Kiến Thụy); Vinh Quang (Tiên Lãng) tích cực ra khơi, hoạt động tương đối hiệu quả, lợi nhuận trung bình đạt 40-60 triệu đồng/tàu. Đáng chú ý, đội tàu vươn khơi của các địa phương bám sát các ngư trường Long Châu, Bạch Long Vĩ với nghề câu mực kết hợp ánh sáng, nghề lưới rê mang lại hiệu quả kinh tế cao phục vụ tiêu dùng nội địa, chế biến và xuất khẩu.