Xã Phúc Trìu (T.P Thái Nguyên) hiện có 357 ha chè (trong đó có 350 chè kinh doanh) với các giống chủ yếu như: LDP1, Bát Tiên, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên… Năng suất chè trung bình đạt 157 tạ chè búp tươi/ha/năm. Các xóm có diện tích chè nhiều nhất xã là: Soi Mít, Phúc Thuần, Cây De, Nhà Thờ, Khuôn 2, Đồi Chè.

Để đảm bảo năng suất, chất lượng chè, hằng năm, xã đều phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hái, bảo quản sản phẩm cho người trồng chè. Tính riêng năm 2013 và 4 tháng đầu năm nay, xã đã tổ chức được gần 20 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè cho gần 1.000 lượt hộ dân.

Ngoài việc khuyến khích các hộ dân mở rộng diện tích trồng chè, xã còn tích cực vận động bà con thay thế dần giống chè trung du bằng những giống chè mới có năng suất, chất lượng cao. Năm nay, người dân trong xã đã đăng ký trồng mới, trồng lại khoảng 40ha chè cành, chủ yếu các giống TRI 777, Bát Tiên, Kim Tuyên…