Diện tích trồng mía niên vụ 2014-2015 ở huyện Long Mỹ (Hậu Giang) chỉ còn 239ha, giảm 133ha so với cùng kỳ. Khác với các niên vụ trước, đến thời điểm này, các công ty và doanh nghiệp vẫn chưa ký hợp đồng bao tiêu mía cho nông dân, trong khi các vùng mía nguyên liệu ở các huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh đã được ký hợp đồng bao tiêu. Năm rồi, mặc dù diện tích mía ở huyện Long Mỹ đã được bao tiêu nhưng khi bán cho thương lái, nông dân vẫn không đạt giá cao vì yếu tố thời tiết, chữ đường. Vì vậy, với việc chưa được ký hợp đồng bao tiêu trong niên vụ 2014-2015, nông dân đang rất hoang mang và rất cần sự vào cuộc của ngành chức năng.