Được biết, hiện Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sa Pa (Lào Cai) đã tổ chức ươm bầu được trên 1000 hom cây giống tam thất hoang.

Vườn quốc gia Hoàng Liên được ví như một “kho thuốc nam" khổng lồ với nhiều loại cây như sâm rừng, tam thất,sa nhân, ba kích…nhưng những năm gần đây, kho thuốc này đang ngày dần cạn kiệt do người dân vào rừng khai thác theo kiểu tận diệt, một số cây thuốc quý có nguy cơ tuyệt chủng.

Trước tình trạng trên, Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sa Pa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn những loài cây dược liệu quí.

Từ đầu năm 2013 đến nay, Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sa Pa đã tổ chức điều tra thực địa tam thất hoang trong các khu rừng của vườn. Qua đó, lập dự án trồng bảo tồn và phát triển loài cây tam thất hoang quí giá này; đồng thời, triển khai mô hình để nhân dân sống ở vùng đệm sản xuất thành hàng hóa, dược liệu đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Được biết, hiện Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sa Pa đã tổ chức ươm bầu được trên 1000 hom cây giống tam thất hoang. Cùng với đó, vườn đã phối hợp với huyện Sa Pa triển khai hướng dẫn người dân 4 xã nằm trong khu vực trồng tam thất hoang theo mô hình hộ gia đình để nâng cao thu nhập, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.