Theo Trung tâm Giống nông nghiệp và thủy sản, toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 23 tổ hợp tác, hơp tác xã sản xuất lúa giống. Hàng năm, các tổ hợp tác này hợp đồng cung cấp hơn 2.000 tấn lúa giống các loại (lúa giống nguyên chủng và cấp xác nhận) cho Trung tâm Giống nông nghiệp và thủy sản. Từ đó, góp phần đảm bảo một phần nguồn lúa giống cung cấp cho nông dân gieo trồng ngay đầu vụ.
Việc các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia sản xuất lúa giống đã khắc phục phần nào tình trạng nhập lúa giống từ các tỉnh lân cận, giúp nông dân từng bước sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong sản xuất, nâng cao chất lượng lúa gạo và tăng năng suất cho nông dân.