Theo ước tính của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, hiện toàn tỉnh có khoảng 3.000ha lúa Hè thu sớm đang trong giai đoạn trổ đều, một số diện tích lúa đã đỏ đuôi (chủ yếu là giống IR 50404), tập trung ở huyện Châu Thành A (1.754ha), Vị Thủy (799ha) và TP.Vị Thanh (39ha). Dự kiến, cuối tháng 5 này, bà con sẽ bắt đầu thu hoạch.
Ông Lê Văn Doanh, nông dân ở ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, cho biết: “Do thời tiết thuận lợi nên chi phí đầu tư vụ này tương đối thấp. Với mã lúa hiện tại, tôi ước năng suất đạt từ 900-1.000 kg/công, tương đương với cùng kỳ năm trước”.