Qua phản ánh của các cơ quan nghiên cứu: Viện Khoa học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, gốc ghép trên có những hạn chế như: Chống chịu hạn kém, cây tiêu ghép sinh trưởng, phát triển đến tuổi thứ 4, thứ 5 có hiện tượng chân voi và vết ghép từ thời điểm này dễ bị tróc làm chết cây. Giống tiêu này cũng không có nguồn gốc xuất xứ, chưa được công nhận và chưa được khảo nghiệm tại tỉnh Bình Phước.

Đến hết năm 2013, diện tích hồ tiêu của tỉnh đạt hơn 10 ngàn ha, cho sản lượng trên 25 ngàn tấn. Niên vụ 2012, 2013 và 2014, giá hồ tiêu ổn định, dao động 100-130 ngàn đồng/kg, so các mặt hàng nông sản khác thì giá tiêu lên ngôi. Chính điều này khiến nhiều nông hộ ở Bình Phước đầu tư phục hồi, tái canh và phát triển diện tích hồ tiêu hiện có của gia đình. Chi phí trồng mới 1 ha tiêu khá lớn so trồng mới các loại cây công nghiệp khác. Trong đó, giống có thể lên đến gần 70% chi phí đầu tư.

Thị trường giống tiêu hiện rất phức tạp, khó kiểm soát. Trước những hạn chế của giống tiêu ghép mới (tiêu trầu), chưa rõ nguồn gốc, để tránh thiệt hại khi phát triển và phục hồi các vườn hồ tiêu trong tỉnh theo hướng bền vững, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân chưa nên sử dụng giống tiêu ghép nói trên.