Sáng 6/5/2014, Công ty Aquafish phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cấp giấy tái chứng nhận GlobalGAP cho Hợp tác xã (HTX) sản xuất và tiêu thụ Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) và VietGAP cho Tổ hợp tác sản xuất cam sành (ấp An Hòa B, xã Bình Ninh- Tam Bình). VietGAP là tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, trong khi GlobalGAP là tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn và truy nguyên nguồn gốc.

Chứng nhận có thời hạn 1 năm, với tổng kinh phí thực hiện để được công nhận là 180 triệu đồng do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh hỗ trợ.

Giai đoạn 2009- 2010, HTX Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa đã đạt tiêu chuẩn GlobalGAP nhưng sau đó do không có kinh phí nên không thể tái công nhận. Trước đó, HTX Cam sành Tam Bình cũng được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Sau đó, sản phẩm của HTX khó khăn đầu ra, bệnh vàng lá hoành hành, vùng nguyên liệu thu hẹp nên việc xây dựng thương hiệu gặp nhiều khó khăn.

Hiện Tam Bình có hơn 1.500ha trồng cam, trong đó hiện có 5ha trồng đạt VietGAP. TX Bình Minh cũng có hơn 1.300ha bưởi Năm Roi, trong đó có gần 27 ha/24 hộ trồng đạt GlobalGAP, mỗi năm bán ra thị trường khoảng 600 tấn bưởi.