Tính đến ngày 6-5, toàn thành phố phun trừ 20.975ha lúa nhiễm sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 (bằng 83,6% diện tích lúa nhiễm sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 của thành phố). Trong đó, huyện Vĩnh Bảo phun trừ được 6000ha, Thủy Nguyên 3000ha, Kiến Thụy 4000ha, Tiên Lãng 3800ha, An Lão 3500ha...

Trước đó, các địa phương thành lập ban chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa và tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc thực hiện. Hiện, các địa phương tiếp tục chỉ đạo nông dân phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 để bảo vệ lúa xuân.

Thông tin từ Chi cục bảo vệ thực vật Hải Phòng, qua kiểm tra trên diện tích lúa chưa được phun trừa sâu và những diện tích đã phun trừ nhưng chưa hiệu quả, mật độ sâu cuốn lá nhỏ còn cao, phổ biến 40-50 con/m2, nơi cao 80-120 con/m2 cá biệt 200-300 con/m2 ở các xã Hoa Động, Lâm Động (huyện Thủy Nguyên); khả năng gây hại sâu cuốn lá nhỏ lớn, ảnh hưởng đến năng suất lúa. Do đó, thời gian tới, UBND các huyện và quận có sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, chậm nhất đến hết ngày 10-5 -2014; giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương chỉ đạo cán bộ kỹ thuật cơ sở hướng dẫn nông dân sử dụng đúng thuốc, bình bơm và phun trừ sâu đúng kỹ thuật để nâng cao hiệu quả phòng trừ.