Để hoàn thành việc thả nuôi 400 ha vụ tôm xuân – hè 2014, các chủ đầm nuôi trên địa bàn huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cần khoảng 28 triệu con tôm giống.

Để có đủ nguồn giống bảo đảm chất lượng phục vụ nhu cầu của các hộ nuôi tôm, ngay từ đầu tháng 4, cùng với việc khẩn trương cải tạo ao đầm nuôi, các hộ nuôi tôm đã thông qua chính quyền địa phương, cán bộ khuyến nông của huyện đấu mối với các cơ sở sản xuất, ương nuôi tôm giống trong và ngoài tỉnh để lấy nguồn giống vào nuôi thả. Nhờ vậy, đến cuối tháng 4, toàn huyện đã hoàn thành việc thả 28 triệu con tôm giống trên diện tích hơn 400 ha nuôi tôm trên địa bàn.

Hiện tại, ngoài việc chỉ đạo các hộ nuôi tôm tập trung chăm sóc tôm giống vừa thả, cán bộ khuyến nông của huyện Hậu Lộc đang khuyến cáo, hướng dẫn các chủ đầm nuôi cách phòng tránh bệnh trên tôm, đặc biệt là bệnh đốm trắng.